Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thế GTGT và thuế TNCN

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng

 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thực hiện bổ sung, sửa đổi thuế thu nhập cá nhân tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13. Theo đó, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ được áp dụng một số cách tính thuế TNCN và thuế GTGT khác với cách tính hiện tại.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Tổng hợp điểm mới về thuế theo Công văn 2994/TCT-TNCN

Danh mục mẫu biểu kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC

   Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, xét theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Tải về : Thông tư 92/2015/TT-BTC

Ý kiến bạn đọc (0)


© 2018 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X