Hướng dẫn thủ tục nộp lệ phí môn bài 2019

Hướng dẫn thủ tục nộp lệ phí môn bài 2019 Khởi động mùa 2019 Đại Lý Thuế Gia Khánh xin hướng dẫn các bạn Nộp tiền LỆ PHÍ MÔN BÀI toàn tập. Thời hạn nộp lệ phí môn bài – Nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2019 – Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc...

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu: 1. Quan trọng bậc nhất: Tìm kiếm nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín (Hỗ trợ bạn khi cần, tư vấn được các nghiệp vụ bạn quan tâm, hỗ trợ các thủ tục liên quan đến phát hành hóa đơn và...

Vốn điều lệ và Lệ Phí Môn Bài

Vốn điều lệ và Lệ Phí Môn Bài VỐN ĐIỀU LỆ VÀ LỆ PHÍ MÔN BÀI Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn hoạt động đều phải có vốn điều lệ và phải nộp lệ phí môn bài ngay khi thành lập. Quy định về vốn điều lệ tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên trên thực tế rất nhiều đơn vị vi phạm như:...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngành nghề Đại Lý Thuế

Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngành nghề Đại Lý Thuế  Chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017, Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.  Các điều kiện khi Doanh Nghiệp đăng ký kinh doanh hành nghề dịch vụ làm...

Hướng dẫn cách lập chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh

Hướng dẫn cách lập chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01): – Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ...

Hướng dẫn Phân biệt hóa đơn xóa bỏ, hóa đơn hủy

Hướng dẫn Phân biệt hóa đơn xóa bỏ, hóa đơn hủy Phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn để làm báo cáo sử dụng hóa đơn đúng tránh phạt tiền oan! 1. Hóa đơn xóa bỏ ( Căn cứ điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC ) Hóa đơn xuất bán hàng, dịch vụ nhưng bị sai phải thu hồi để xuất lại cái mới ( không...

Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT

Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT Vấn đề này trên mạng quá trời nhưng nhiều bạn pri hỏi, nên mình chia sẻ lên đây luôn, đừng pri nhé, vì mình ít trả lời chuyên môn qua tin nhắn trên facebook. Các bạn muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp trên tường...

© 2019 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X