Hướng dẫn thủ tục nộp lệ phí môn bài 2019

Hướng dẫn thủ tục nộp lệ phí môn bài 2019 Khởi động mùa 2019 Đại Lý Thuế Gia Khánh xin hướng dẫn các bạn Nộp tiền LỆ PHÍ MÔN BÀI toàn tập. Thời hạn nộp lệ phí môn bài – Nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2019 – Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngành nghề Đại Lý Thuế

Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngành nghề Đại Lý Thuế  Chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017, Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.  Các điều kiện khi Doanh Nghiệp đăng ký kinh doanh hành nghề dịch vụ làm...

© 2022 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X