Hướng dẫn đăng nhập hệ thống ETAX (thuedientu.gdt.gov.vn)

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống ETAX (thuedientu.gdt.gov.vn) HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ETAX (thuedientu.gdt.gov.vn) 🔔🔔🔔Bắt đầu từ 8h ngày 06/05/2019 lại có thêm 15 tỉnh trong đó có Hà Nội nâng tổng con số 45 tỉnh chuyển sang hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. 🛑🛑Cách thức đăng nhập khi chuyển đổi...

© 2019 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X