Tổng Cục Thuế Nâng Cấp HTKK 4.5.3 và Itax viewer 1.7.1 ngày 15/3/2021

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iTaxViewer 1.7.1
THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iTaxViewer 1.7.1

V/v: Nâng cấp các ứng dụng đổi tên Chi cục Thuế huyện Phúc Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.7.1 đáp ứng nội dung văn bản như sau:

– Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/ 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đổi tên “Chi cục Thuế huyện Phúc Quốc” thành “Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc” trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế kê khai và tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc để cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý, tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Sửa lỗi không mở và không nộp được tờ khai Quyết toán TNCN.

LINK TẢI: HTKK 4.5.3

Link Tải: iTaxViewer 1.7.1 

Ý kiến bạn đọc (0)


© 2021 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X