Những trường hợp được sử dụng Hóa Đơn Điện Tử miễn phí.

Những trường hợp được sử dụng Hóa Đơn Điện Tử miễn phí. 🌻🌻NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG #HOÁ_ĐƠN_ĐIỆN_TỬ MIỄN PHÍ🌻🌻 Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế KHÔNG THU TIỀN đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:...

Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi,...

© 2019 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X