Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi,...

© 2018 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X