Hướng dẫn các bước chuyển đổi hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Hướng dẫn các bước chuyển đổi hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử Thông tư 78/2021/TT-BTC. I/ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – DOANH NGHIỆP NÀO CŨNG CẦN Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123 Theo đó, giai đoạn thứ nhất triển khai cho 6 tỉnh,...

© 2021 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X