Mức lương tối thiểu vùng Năm 2020

💲💲MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020

Chính phủ đã ban hành #Nghị_định_90/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ngày 15/11/2019.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

– Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

– Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

– Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

So với năm 2019, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000 đồng/tháng – 240.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, thay thế cho nghị định 157/2018/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01/7/2020: Tăng mức tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc

Cụ thể, kể từ ngày 01/7/2020, mức tiền lương tháng tối đa đóng BHXH bắt buộc là 32 triệu đồng (20 lần mức lương cơ sở mới theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14). Mức hiện hành là 29,8 triệu đồng (20 lần mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng).

#Lươngtốithiểuvùng
#Nghịđịnh90/2019/NĐ-CP

Ý kiến bạn đọc (0)


© 2019 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X