ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/11/2018

ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/11/2018 🔥🔥🔥 DOANH NGHIỆP DƯỚI 10 LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/11/2018 Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP, điểm đáng chú ý của Nghị định là doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương,...

Bộ Tài Chính ban hành QĐ 2362/QĐ-BTC

Bộ Tài Chính ban hành QĐ 2362/QĐ-BTC Bộ Tài Chính ban hành QĐ 2362/QĐ-BTC    Bộ Tài Chính đã ban hành QQĐ 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đồi thay về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của BTC  Theo đó Bộ Tài chính đã quyết định sửa đổi thay thế 2 thủ tục hành chính về thuế...

© 2018 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X