Chính phủ xem xét giảm một loạt thuế, phí vì Covid-19 năm 2020

Chính phủ xem xét giảm một loạt thuế, phí vì Covid-19 năm 2020 Chính phủ xem xét giảm một loạt thuế, phí vì Covid-19 Thay vì chỉ được giãn thuế, doanh nghiệp, người dân khó khăn vì Covid-19 có thể được giảm thuế môi trường, thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, phí trước bạ… Theo dự thảo Nghị quyết các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn...

© 2020 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X