Công văn 820/TCT-DNL – hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Công văn 820/TCT-DNL – hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 Công Văn 820 TCT – DNL – 13/03/2017 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 392/CV/TA2016 ngày 15/12/2016 của Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh (Công ty Trần Anh), công văn số 15/CT-HCQTTVAC ngày 05/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và công văn...

Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn khởi tạo phát hành HĐĐT

Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn khởi tạo phát hành HĐĐT Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.         Việc thay thế hóa đơn tự in bằng hóa đơn điện tử sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho doanh nghiệp, khách hàng sử dụng lẫn cơ quan quản lý thuế. Việc...

Phần Mềm Hỗ Trợ Kế Toán 3TSoft (Update 20/05/2018)

Phần Mềm Hỗ Trợ Kế Toán 3TSoft (Update 20/05/2018) Phần Mềm Kế Toán 3TSoft (Update 20/05/2018) Với kiến thức, tư duy, kinh nghiệm. Những nhà tư vấn, chuyên gia và nhóm dự án công nghệ thông tin EZSOFT đề xuất và phát triển giải pháp quản lý doanh nghiệp 3TSoft. Với giải pháp “Phần mềm kế toán 3TSoft | 3TSoft accounting software”, chúng tôi...

Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015 Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015 1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ 2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 51/2010/NĐ-CP 3. Thông tư 39/2014/TT-BTC : hướng dẫn về hóa đơn chứng từ 4. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông...

© 2017 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X