ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/11/2018

ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/11/2018 🔥🔥🔥 DOANH NGHIỆP DƯỚI 10 LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/11/2018 Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP, điểm đáng chú ý của Nghị định là doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương,...

Thông tư số 50/2018/TT-BTC các chỉ tiêu, mẫu chứng từ khai báo XNK

Thông tư số 50/2018/TT-BTC các chỉ tiêu, mẫu chứng từ khai báo XNK Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/05/2018 của Bộ Tài chính ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định...

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thế GTGT và thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thế GTGT và thuế TNCN Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng  Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thực hiện bổ sung,...

Công văn 820/TCT-DNL – hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Công văn 820/TCT-DNL – hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 Công Văn 820 TCT – DNL – 13/03/2017 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 392/CV/TA2016 ngày 15/12/2016 của Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh (Công ty Trần Anh), công văn số 15/CT-HCQTTVAC ngày 05/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và công văn...

Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn khởi tạo phát hành HĐĐT

Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn khởi tạo phát hành HĐĐT Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.         Việc thay thế hóa đơn tự in bằng hóa đơn điện tử sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho doanh nghiệp, khách hàng sử dụng lẫn cơ quan quản lý thuế. Việc...

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015 Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 21/2012/QH13 Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết luật quản lý thuế Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về...

Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT Thông Tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi,...

© 2022 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X