Công văn 820/TCT-DNL – hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Công văn 820/TCT-DNL – hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 Công Văn 820 TCT – DNL – 13/03/2017 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 392/CV/TA2016 ngày 15/12/2016 của Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh (Công ty Trần Anh), công văn số 15/CT-HCQTTVAC ngày 05/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và công văn...

Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn khởi tạo phát hành HĐĐT

Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn khởi tạo phát hành HĐĐT Thông tư 32 /2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.         Việc thay thế hóa đơn tự in bằng hóa đơn điện tử sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho doanh nghiệp, khách hàng sử dụng lẫn cơ quan quản lý thuế. Việc...

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015 Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 21/2012/QH13 Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết luật quản lý thuế Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về...

Công văn 2512/TCT-CS 2015 giới thiệu thông tư 96/2015/TT-BTC

Công văn 2512/TCT-CS 2015 giới thiệu thông tư 96/2015/TT-BTC Công văn 2512/TCT-CS 2015 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 96/2015/TT-BT BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 2512 /TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN. Hà Nội, ngày 24 tháng...

© 2017 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X