Nghị Định 125/2020/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 200 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 200

Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các băn bản pháp luật khác trước ngày 01 tháng 07 năm 2022 nếu vi phạm về hóa đơn điện tử thì xử phạt theo nghị định này.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực các văn bản sau sẽ hết hiệu lực 1 phần hoặc toàn phần

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

Thông tư số 166/2013/TT-BTC

===> Tải NĐ 125/2020/NĐ-CP

Ý kiến bạn đọc (0)


© 2020 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X